Hlavní menu

Tenisový trenér

Jak vybrat trenéra?

Vztah by měl být založený na vzájemné úctě, respektu a toleranci. Jinak bývá problematické procházet společně celým procesem učení a zdokonalování. Když hráč nesouhlasí s postupem nebo chováním trenéra, je potřeba to říci. Trenér musí umět kritiku přijmout a pokud je oprávněná, být schopen nápravy. Když se hráč bojí říci, co se mu nelíbí, nemá k trenérovi důvěru. Ten jeho chování nerozumí. Nastane stagnace výkonnosti a po dlouhém trápení ukončení spolupráce.
Někteří hráči viní ze svých neúspěchů jenom okolí a vnější vlivy. Nejsou k sobě upřímní. Jejich tenis se nemůže zlepšovat, protože narazili na problém, který nejsou ochotni řešit. Zde je potřebná velké trpělivosti a pochopení, které pomůže hráče nahlédnout na vnitřní příčiny neúspěchu a poté nabídnout možnosti nápravy.

Když se hráči při hře nedaří, často projevuje své emoce reakce naplno. Úkolem trenéra je učit hráče, si tyto reakce uvědomovat a pomoci hledat hráči souvislosti mezi emocemi a úspěchem při následující hře. Hráč si tak postupně vytváří nadhled v dané situaci. Cesta může být dlouhá a těžká. Záleží hlavně na kvalitě vztahu trenéra a hráč.

Dobrý trenér by měl být neustále zainteresován do jeho zlepšování hráče. Konzultuje s ním turnaj, který o víkendu hrál. Analyzuje s ním problémy, se kterými se tam potýkal. Snaží se najít řešení a navrhnout další postup v tréninku. Pomůže najít dobrého sparing partnera. Podporuje hráče v době, kdy se mu nedaří.

Učení je dlouhý proces, trenér by měl hráči pomoci cítit se pohodlně, když je hráč v „nesnázích“.Jak rozpoznat talent?

Tento zajímavý proces může dobře uskutečňovat trenér, který má za sebou bohaté zkušenosti. Tím brzy rozpozná silné stránky hráče i jeho omezení. Tato schopnost se dá teoreticky těžko popsat, protože probíhá na intuitivní úrovni a málokdo je schopen verbálně definovat klíče, které jsou pro něj zdrojem informací.

Trenér si všímá širšího kontextu života svého svěřence a může tak určit, jak se na jeho výkonu projevuje vliv dědičnosti, rodinného prostředí a motivačních priorit. Brzy musí zaznamenat osobité způsoby vyrovnávání se zátěžovými situacemi (reagování na konflikty, stresy) a hledat postupy, kterými případné psychické slabosti hráče eliminuje.
Trenér může udělat chybu pokud si bude všímat jen fyzických dispozic hráčů. V raném věku jsou v této oblasti velké individuální rozdíly. Kalendářní věk často neodpovídá biologickému věku. Někteří jedinci jsou značně akcelerováni a díky tomu dosahují lepších výsledků. Trenér, ale hledá hráče, jehož výkonnost bude dosahovat vrcholu až po osmnáctém roce.
Proto je důležité všímat si psychických dispozic mladých hráčů. Sledovat je ve vypjatých situacích, jestli se bojí riskovat.
U akcelerovaných jedinců je vhodný věk pro začátek kariéry, u nichž se počítá s vrcholovou kariérou kolem šesti let. V osmideseti letech je začátek tenisu ideální pro děti, které již získali nějaké soutěžní zkušenosti z jiných sportů.

 

Nahoru
2014 © Tenisový klub Bzenec
info@tkbzenec.cz
www.tkbzenec.cz
Tenisový areál (viz mapa)
Vracovská 653 Zámecký park
69681 Bzenec 696 81 Bzenec
Mapa: Tenisový klub Bzenec
iz